Amb l’ajuda del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL, SAU ha aconseguit un estalvi d’energia elèctrica procedent de fonts renovables.

L'objectiu del projecte és el desenvolupament i l'explotació de la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum, a fi d'impulsar el desenvolupament de la Bioeconomia i disposar d'unes instal·lacions més sostenibles mediambientalment.

La inversió suposa la disminució de la despesa energètica de les instal·lacions i minimitzar la petjada de carboni com l’impacte mediambiental de la seva activitat.