TEXT EMPRESA

INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL S.A.U. fundada l’any 1980 i ubicada a Vic (Barcelona) és una empresa familiar dedicada a l’especejament de carn de porc.
Des dels inicis hem tingut un creixement constant i sostingut capaç d’afrontar nous reptes de futur.
Des del 2011 comptem amb unes noves i modernes instal•lacions,de 9.000 m2,dissenyades a partir de les tecnologies més avançades aconseguint un producte amb els millors estàndards de Qualitat i Seguretat Alimentària

INDÚSTRIES CARNICAS MONTRONILL, es compromet a garantir la qualitat i servei més adequat dels seus productes complint amb la normativa legal vigent assumint:

 • El compromís d’una millora continuada de tots els processos implantats i validats per assegurar la traçabilitat i control dels seus productes.
 • La dinamització de les polítiques comercials, buscant nous mercats, clients i proveïdors per permetre l’expansió de l’empresa i ajustar-se a les necessitats canviants del mercat.
 • L’obligació de tot el personal de l’empresa a fabricar productes segurs i legals, vetllant per la sostenibilitat ambiental i mantenint una actitud ètica i laboral harmònica.
 • El compliment de les normes BRC, IFS i Traçabilitat.
 • Un contacte continu i directe amb:
  • L’autoritat competent sanitària, laboral i mediambiental
  • Amb els mitjans de difusió de modificació o redacció de normes.
  • Amb els proveïdors i clients

 

Des de la gerència d’INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL SAU es treballa i perfecciona el sistema integrat de qualitat, per assegurar la seva eficàcia proporcionant recursos necessaris per mantenir un feedback positiu client-proveïdor.