Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i diferenciada (RODAPORK)

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2018 per al projecte: SELECCIÓ DE DUROC PER A UN MODEL PRODUCTIU DE CARN DE PORC TRADICIONAL I DIFERENCIADA (RODAPORK).

El dia 3 de juliol de 2019 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2018).

Objectius:

Aquest Projecte pretén dissenyar, desenvolupar i validar, un model productiu, amb un adequada selecció genètica de porc Duroc, que ens permeti obtenir un animal òptim capaç de proporcionar una carn diferenciada amb una sèrie d’atributs específics que respongui a les actuals exigències d’un mercat emergent molt preocupat sobre la seva alimentació, i un seguit de consideracions ètiques que afecten el procés productiu, sense obviar la necessitat imperiosa d’optimitzar els paràmetres zootècnics que condueixin a una producció més eficient i competitiva pel que fa a costos de producció.

L’objectiu principal d’aquest projecte és recuperar un model productiu capaç de generar un producte diferenciat de «gamma alta» que proporcioni una matèria primera singular capaç d’ocupar un segment de mercat d’alt valor afegit, amb la doble vessant de ser una «matèria primera» que satisfaci els requeriments de la «xarcuteria tradicional» i la possibilitat de proporcionar nous «talls de carn» destinats a la «franja gourmet» i/o a la restauració.

Participants:

Beneficiaris Equip tècnic i investigador Coordinador

Grup Gepork, Industrias Cárnicas Montronill SAU, ST Cabanyes

Univ. Múrcia  INNOVACC

Altres participants: Escorxador Frigorífic d’Osona SA

■ Finançament:

Pressupost d’execució Ajut
sol·licitat concedit sol·licitat concedit
200.150€ 193.267,71€ 143.504€ 138.569,30€

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de: